Vad är ditt företags framtida värde?

Publicerat: 26 februari, 2023

Det framtida företagsvärdet är värdet av en omsättningstillgång vid ett framtida datum baserat på en antagen tillväxttakt. Det framtida värdet är viktigt för investerare och finansiella planerare, eftersom de använder det för att uppskatta hur mycket en investering som görs idag kommer att vara värd i framtiden.