Värdet av affärsinsikt

Publicerat: 24 november, 2022

I näringslivet är affärsinsikter kunskaper som tillför värde och tjänar till att skapa eller förbättra något. Ett företag har insikter när det har värdefull information som gör att företag kan generera intelligens och förstå vad som händer, varför och hur något kan lösas, vändas eller förbättras.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.