Vikten av ett uppföljningssystem

Publicerat: 14 november, 2022

Ett företags arbete kan gå till spillo om det inte finns et väletablerat uppföljningssystem på plats. Statistik visar att om du omsorgsfullt vårdar dina potentiella kunder, är det långt mer sannolikt att de köper mer från ditt företag. Det handlar inte bara om att sätta upp ett uppföljningsmöte efter att du lärt känna din klient, utan också om att hålla konstant kommunikation med dem och deras kollegor och se till att de kan lita på dig när de behöver.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.