Vilken påverkan har personalens motivation och incitament på produktiviteten?

Publicerat: 5 maj, 2023

Incitamenten eller belöningarna avgör om de anställda är tillräckligt motiverade eller, om de inte motiveras av de belöningar som ges eller tror att de incitament som ges till dem inte återspeglar vad de har bidragit med till organisationen, då kommer deras prestationer att minska i framtiden.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.