Balanslikviditet inom ekonomistyrning

Publicerat: 6 februari, 2023

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/yDVycEsYVsk” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>

Balanslikviditet ger inom ekonomistyrning som ger en klar indikation av ett företags effektivitet när det gäller lagerhantering och försäljning.