Introduktion till rörelsekapital

Publicerat: 7 februari, 2023


Kortfattat är rörelsekapital en term inom redovisning som betyder avser omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.