Dotterbolag vs koncern

Publicerat: 19 februari, 2023

Moderbolag som har ett eller flera dotterbolag, ingår i en gemensam koncern och där moderbolaget äger andelar direkt i dotterföretaget.