Aktiekapital – kapital från företagets ägare

Publicerat: 24 juni, 2022