Att skala upp företaget

Publicerat: 4 februari, 2022

Att expandera ditt företag kommer innebära stora utmaningar. Ofta innebär tillväxt att man går in i ett helt nytt marknadsutrymme och utökar ett företags fysisk avtryck, uppnå ny marknadsandel och öka antalet löneanställda.

Det finns flera punkter att följa för att få företaget att växa och en dag kanske bli bland de ledande i branschen, till exempel:
– Utforma en långsiktig, flerårig strategi som kan sätta företaget på väg till lönsamhet och hålla ditt team fokuserat under den övergångsperiod då växtvärk inträffar och förvirring kan uppstå bland anställda.
– Att bygga rätt struktur och tillsyn för att främja ansvar och följa upp samtidigt som flexibiliteten bibehålls för att säkerställa att tillväxtstrategin kan anpassa sig till förändringar.

– Av John Lidén, john.liden@tactic.se företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer.