Balansrapport vs balansräkning

Publicerat: 17 mars, 2022

Balansrapporten tillämpas för att stämma av och följa upp ett bolags bokföring och det går att få en överblick på samtliga bokföringskonton och värdet på varje sådant. Dels i den ingående balansen samt resultatet över året som sedan ger den utgående balansen. balansrapporten är i praktiken en förenklad version av en balansräkning, eftersom balansräkningen normalt är mer omfattande.

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer. Skicka gärna ett meddelande till mig vid e.v. frågor via john.liden@tactic.se.