Bankens risk vid företagslån

Publicerat: 15 maj, 2022

Många köpare behöver låna pengar för att finansiera ett företagsköp och är då beroende av om en bank vill låna ut pengar eller inte. Det vill säga om bankens risk är bland annat på en acceptabel nivå. Så om det inte finns substansvärde lånar banken inte ut pengar och det gör företaget svårare att sälja. tillväxten studeras – där man bland annat tittar på affärsmodellens styrka, marknadens utveckling och företagets position på marknaden.


Välkommen att ta en fika med någon av våra företagsmäklare och samtala om ditt företag.
Kontakta Tactic Företagsförmedling (grundad 1991) via 0709 – 217 217.