Basen för bolagsprognoser

Publicerat: 9 juli, 2021

Ett bolags finansiella rapporter eller information är inte bara sammanfattningar från det förflutna – de innehåller också förutsägelser för framtiden, d.v.s. prognoser. Faktum är att de flesta finansinstitut är mer intresserade av framtida resultat än av historiska trender. Till exempel vill banker ta del av ett företags framtida kassaflöde; investerare vill veta framtida vinster. När en prognos görs inom detaljhandel så är grunden för den bl.a. mängden sålda varor, avskrivningskostnader, lagernivåer och förstå vad som orsakade att dessa siffror varierade över tiden. Den informationen går att använda som grund för prognoser. Prognosens syfte är att identifiera förändringar gällande intäkter och kostnader under året och genom det få ett värde på vad resultatet kan bli i framtiden. För att göra en professionell prognos använd ett verktyg eller program för sammanställning, analys och statistik och framför allt gör inga prognoser grundat på känsla.

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling. Artiklar är skrivna i generaliserande termer. Tjänster: Sälja/köpa företag, företagsvärdering, avtalsskrivning, konkurrensanalys,affärsplaner och Pro PPC-marknadsföring.