Delning av ett aktiebolag – en introduktion

Publicerat: 2 mars, 2023

Generellt sett är ett aktiebolag att föredra framför andra företagsformer. Bland anledningarna återfinns t.ex. större möjlighet till skatteplanering, skattefria löneförmåner m.m.