Entreprenörskapets principer- några exempel

Publicerat: 29 september, 2022

Det är viktigt för företagare att testa vattnet innan de startar en ny satsning. Det betyder att man måste engagera sig i entreprenörskapsidealet och pröva nya affärsmodeller och nya former och paradigmer för affärer.

Till exempel är det bättre att komma på en spelförändrande idé istället för att driva leads som går till återvändsgränder, vilket kan innebära att entreprenörer måste vara redo att vara med i spelet under lång tid innan eventuell exit.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.