Ett företags finansiella prognoser

Publicerat: 9 december, 2023

De finansiella prognoserna för ett företag tar hänsyn till t.ex vilka är de förväntade ekonomiska resultaten av verksamheten, inklusive intäkter, kostnader och lönsamhet? Ofta inkluderar detta en ekonomisk prognos för de första verksamhetsåren. En riskbedömning görs där man bl.a. tar hänsyn till vilka potentiella risker och utmaningar företaget står inför och hur planerar man att mildra eller övervinna dem.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.