Ett företags fyra grundpelare

Publicerat: 17 maj, 2022

Administrationen av ett företag omfattar fyra grundpelare:

1.Planera Den består av att definiera affärsmålen och fastställa de steg som måste följas för att uppnå dem. Den planeras utifrån företagets nuvarande situation, utan att tappa sikte på framtiden som kan vänta den.

2.Organisation. Det handlar om att bestämma vilka resurser som behövs, hur de ska fördelas och vem som ska ansvara för att genomföra varje åtgärd för att nå uppsatta mål.

3.Riktning. Försök att leda och motivera ditt team att uppnå målen, använd olika förhandlingsstilar i fall av interna eller externa konflikter och välj effektiva kommunikationskanaler.

4.Kontrollera. Administrationen av ett företag innebär också att kontrollera alla åtgärder som utförs och att utvärdera resultaten av var och en av dessa ansträngningar.

– Av John Lidén, john.liden@tactic.se, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer. Välkommen också att besöka vårt videoarkiv med runt 360 videos inom olika områden via https://lnkd.in/gK7_Mk8.