Ett företags grundpelare

Publicerat: 2 november, 2021

Fyra grundpelare av vikt för ett företag är

1. Planera – definiera affärsmålen och fastställ de steg som måste följas utifrån företagets nuvarande situation, utan att tappa sikte på framtiden.

2. Organisation – bestäm vilka resurser som behövs, hur de ska fördelas och vem som ska ansvara för att genomföra varje åtgärd för att nå uppsatta mål.

3. Ledning – led och motivera ditt team att uppnå målen, använd olika förhandlingsstilar i händelse av interna eller externa konflikter och välj effektiva kommunikationskanaler.

4. Kontroll – administrationen av ett företag innebär också att kontrollera alla åtgärder som utförs och utvärdera resultaten för var och en av dessa ansträngningar.

– Av John Lidén, john.liden@tactic.se, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer. Välkommen också att besöka vårt videoarkiv med runt 360 videos inom olika områden via https://lnkd.in/gK7_Mk8.