Finansiell vs. strategisk köpare av företag

Publicerat: 14 december, 2022

Finansiell v.s. strategisk köpare av företag

En strategisk föetagsförvärvare letar ofta efter ett företag för att fylla ett visst behov eller skapa synergi inom sina befintliga affärsenheter. Kanske man letar efter ett specifikt marknadssegment, däribland regionala, nationella eller globala gränsöverskridande avtal. För dem är inköp av ett befintligt företag på en ny marknad mer kostnadseffektiv än att starta från början. En finansiell köpare däremot söker selektivt företag med hög tillväxt med starka framtidsutsikter. Målet är att höja företagets marknadsvärde, ofta inom 3-5 år. De kommer att distribuera kapital för mindre transaktioner som en tilläggsinvestering om de ser potential för en stark strategisk passform med ett av sina befintliga portföljinnehav.

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB i Stockholm. Artiklar är skrivna i generaliserande termer.