Förstärka kassaflöde – tips för att öka det

Publicerat: 26 maj, 2021

När man ser att ett företag är kassaflödespositivt kan det vara lätt att anta att företaget är lönsamt. Även om kassaflödet och vinsten i ett företag är nära relaterade är de inte tekniskt samma sak.

När det gäller målet att nå positivt kassaflöde kan man t.ex.:

1. Utföra en kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen inkluderar alla kassaflöden som ett företag får från sin pågående verksamhet och externa investeringskällor, samt alla kassaflöden som betalar för affärsverksamhet och investeringar. Dessa inkluderar kassaflöden från den löpande verksamheten och och från finansiering samt investeringsverksamhet.

2. Rätt fokus i bolaget ger tillväxt

Öka försäljningen till redan existerande kunder innan nya försäljningskanaler ses över eller expansionsplaner. Kundlojalitet genererar konkreta affärsresultat. När kunder är lojala måste mindre pengar spenderas för att få dem att spendera pengar med dig. Det är effektivare att behålla en befintlig lojal kund än att rekrytera en ny kund. Att hålla kunder lojala är det mest effektiva sättet för att ditt företag ska växa.

3 Höj dina priser – men med försiktighet

En prisförändring uppåt och med synbart mervärde säkerställer att du aldrig förlorar din integritet eller kundernas förtroende. T.ex. på Tactic Företagsförmedling i Stockholm höjdes uppdragspriset för s.k. säljuppdrag men samtidigt inkluderades två separata tjänster. Lägg till starkt mervärde för dina tjänster/produkter så att kunden bedömer att det höjda priset är väl motiverat och kanske till och med tycker att det är för lågt i förhållande till vad man får. Dock får prishöjningar göras med försiktighet och kanske maximalt vartannat år med en välmotiverad förklaring.

4. Se över kostnader – även de allra minsta

Här kan du kanske minska ev. lager, digitalisera mera och minska ogynnsamma avtalsbundna kostnader.

Öka kassaflödet snabbt

Genom att snabbt få in pengar för din produkt eller tjänst ökar du bolagets kassaflöde, och du slipper ligga ute med kapital. Ett sätt att uppnå det är genom att exempelvis använda fakturaköp där du säljer dina fakturor och får betalt omgående.

 

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos Tactic Företagsförmedling i Stockholm. Artiklar är skrivna i generaliserande termer.