Gällande företagssammanslagning

Publicerat: 10 november, 2021

Fusioner och förvärv är ett allmänt begrepp som beskriver konsolidering av företag eller tillgångar genom olika typer av finansiella transaktioner, inklusive fusioner, förvärv, konsolideringar, anbudsinfordringar, köp av tillgångar och förvaltningsförvärv.

Om man funderar på att slå ihop sitt företag med något annat finns det några inledande frågor man behöver ställa sig, då sammanslagning inte är rätt tillväxtmetod för alla. Sammanslagningen måste passa bra strategiskt och ha en bra strategisk grund, till exempel marknaden – kunder, plats, marknadsnisch, ny teknik, eller kompetent personal, vilket kan skapa strategiskt värde och göra ett förvärv eller sammanslagning intressant.

Ett ganska färskt exempel på förvärv och fusion är den växande Oraclekonstellationen  från början av 2021 då Danska IT Relation Group köper svenska Emineo, som i samma veva går ihop med Miracle42 och därmed skapar en nordisk applikations- och databasaktör. Källa: Computer Sweden.

– Av John Lidén, john.liden@tactic.se företagsmäklare och PPCE-marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm. Artiklar är skrivna i generella termer. Välkommen att ställa frågor etc. via johnliden@tactic.se.