Granska affärsidéns kurs från början

Publicerat: 14 augusti, 2021

Granska affärsidéns väg från början och i det ingår att se att kärnidén kommer att fungera i den verkliga världen, och inte bara teoretiskt. Några av de initiala frågorna att ställa är till exempel: är min tjänst eller produkt unik? (den behöver inte vara det, men det är ju en fördel). Kan jag producera tjänsten eller produkten till en standard som gör att den sticker ut framför andra liknande erbjudanden som konkurrenterna har? Är erbjudandet lätt att förstå? Uppfyller produkten eller tjänsten ett tydligt behov? Finns det en marknad och är det realistiskt att nå den marknaden?

– Av John Lidén john.liden@tactic.se, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer.