Har ett projekt bärkraft?

Publicerat: 9 november, 2022
När ett företag eller organisation lanserar ett projekt investeras betydande tid, pengar och personal i något som inte är garanterat att lyckas. För att maximera ett projekts effektivitet, framgång och lönsamhet, är det värt att ägna tid att utreda projektets bärkraft innan lansering.
Till exempel:
Finns det en marknad? Definiera vilket problem produkten eller tjänsten skulle lösa , samt vad skulle särskilja dig från konkurrenterna?
Vad är det avsedda resultatet av projektet? Definiera vad projektet ska uppnå samt vad kommer det att kosta. Hur mycket pengar, tid, personal, kompetens och ledning kommer projektet att kräva? Finns alla resurser internt eller behövs utomstående anlitas? Klargörande av kostnaden hjälper dig att avgöra om det är värt investeringen.
Skapa deadlines för viktiga milstolpar och för projektets slutförande för att hålla teamet fokuserat och förhindra stagnation.
Att överge en idé innan du har börjat att projekt kommer att spara dig tid och pengar .
– Av John Lidén, john.liden@tactic.se företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer.
– Av John Lidén, john.liden@tactic.se företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer.