Analysera och organisera försäljningsplaneringen

Publicerat: 18 november, 2022

Även om du inte är den som ansvarar för försäljningsplaneringen måste du vara uppdaterad med prognosen för försäljningsmålet för året. Var medveten om var företaget finns. Analysera dess affärsmodell och dina konkurrenters affärsmodeller och förbättra den. Övervaka marknadssituationen och din sektor för att söka nya möjligheter och utveckla nya affärsområden.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.