Inledning till att hantera ett företag

Publicerat: 19 september, 2021

Att lära sig att hantera ett företag är något som kommer att ta tid att bemästra även om man kanske har erfarenhet av att leda ett tem så kräver hantering av ett företag nya kunskaper, färdigheter och strategier. Ett par av dem är till exempel en tidsplan hur generera inkomster till företaget och hur finansiera uppstartskostnader.

Andra delar är företagets infrastruktur, särskilt marknadsföringsdelen. Även om en företagsägare är världsmästare på redovisning så är det inte till någon nytta om det finns inte finns tillräckligt med kunder – utan kunder ingen verksamhet och därmed inte något att redovisa…

Andra saker att ta i beaktande är t.ex.
-produkten eller tjänsten. Är den svaret på potentiella kunders behov, önskemål och förväntningar?
– prissättningen – är den för hög så förloras kunder; för låg så kommer vinstmarginalerna att minska – och så småningom riskerar företaget att gå ur drift. Kortfattat tar prissättning hänsyn till ett antal nyckelfaktorer, däribland målkunden, kontrollera konkurrenters prissätttning och ha en god förståelse av förhållandet mellan kvalitet och pris.
– om du tar emot kunder i en lokal så blir lokalen också en del av det totala intrycket av ditt varumärke för det är i den som en potentiell kund får en första uppfattning eller intryck om ditt företag.

– Av John Lidén, john.liden@tactic.se företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer.