Innovativa företag

Publicerat: 23 september, 2022

Ett företags produkt eller tjänst måste vara innovativ på något sätt om företaget ska nå lång livslängd och framgång. Ett företag kan öka sin omsättning genom att introducera nya produkter eller tjänster på marknaden, utveckla produkter och tjänster som redan finns, etablera sig på nya marknader eller nå ut till nya kundsegment.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.