Introduktion till ett företags tillväxt

Publicerat: 3 oktober, 2021

För att skapa ett företag från grunden måste en viss process gås igenom för att definiera affärsmodellen. Det är därför i denna fas där grunden som kommer att markera en stor del av framgången eller efterföljande misslyckande läggs, marknadsundersökningar genomförs, affärsplanen genomförs, livskraften för de produkter och tjänster som ska erbjudas i marknaden utvärderas och där administrativa och lagstiftningsprocesser äger rum.

Efter att ha definierat en affärsplan och ett definierat arbetslag startar företaget. I detta skede är affärsprojektet definierat och validerat. Denna etapp i företaget är också känd som överlevnad. Det är under denna period när företagets ägare och / eller grundare måste göra sina första kontrakt eller samarbeten, liksom att anställa leverantörer, produktionsoperatörer, säljare, etc. Företaget är i detta skede känsligt när det gäller likviditet, eftersom det är där ledningens förmåga, tillväxtens lönsamhet eller avkastning på investeringen sätts på prov.

Problemen som många företag ofta stöter på inledningsvis är t.ex.  brist på investeringar eller resurser som behövs för att driva tillväxt, marknadspositioneringsproblem, strukturell brist och stark konkurrens. I detta skede bö att strategier utvecklas som främjar företagens tillväxt och befäster grunden för vad som kommer att bli mognadsfasen.

– Av John Lidén, john.liden@tactic.se företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer. Välkommen också att besöka vårt videoarkiv med runt 360 videos inom olika områden via https://lnkd.in/gK7_Mk8.