Några exempel på företagsstrategiska frågor

Publicerat: 7 september, 2022

företagsstrategiska frågor:

  • Hur kan vi strategiskt positionera oss för att komma in på en ny marknad?
  • Vad är riktningen för tillväxt för var och en av våra produkter eller tjänster?
  • Var kommer organisationens tillväxt ifrån de kommande fem åren, och hur står den sig i jämförelse med var tillväxten historiskt har kommit ifrån?
  • Hur ska organisationen reagera på hotet från potentiellt störande konkurrenter?