När kan det vara aktuellt att göra en företagsvärdering?

Publicerat: 23 april, 2021

En företagsvärdering kan vara aktuellt t.ex. vid:

Försäljning av företag
Förvärv av företag
Samgående av företag
Värdering, enskilda tillgångar
Ny kompanjon/lösa ut kompanjon
Anskaffa riskkapital
Bankfinansiering
Börsintroduktion
Skapa incitamentsprogram
Bodelning
Generationsskifte

Ta del av mer information nedan från John Lidén, Företagsmäklare oh marknadsförare på Tactic Företagsförmedling: