Sälja sitt företag – exempel på nyckelfaktor

Publicerat: 28 augusti, 2021

När man säljer sitt företag, vill man givetvis få så bra betalt som möjligt. Men man måste också kunna motivera varför en köpeskilling ligger på en viss nivå. Det enda som kan betala tillbaka en investering för en köpare är den vinst som går att göra över tid. Köpare vill undersöka företaget i alla dess delar. Ingen köper ett företag för dess historia utan för dess framtid.
Tappar du fokus på verksamheten, kanske omsättning och lönsamhet blir lidande och vid användande av företagsmäklare maximerar du möjligheten att få bästa möjliga pris samtidigt som alla stressfaktorer kan avskrivas.

– Av John Lidén, john.liden@tactic.se företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer.