Termen rörelsekapital inom redovisning

Publicerat: 18 mars, 2022

Kortfattat är rörelsekapital en term inom redovisning som betyder avser omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer. Skicka gärna ett meddelande till mig vid e.v. frågor via john.liden@tactic.se.