Tre typer av affärsanalys

Publicerat: 12 september, 2022

Det finns tre nyckeltyper av affärsanalys som företag använder är
deskriptiv analys, vad som har hänt och varför;
prediktiv analys, vad som kan hända och
preskriptiv analys -förutspå framtida beteenden, baserat på historiska data, vad som ska hända.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.