Tro verkligen på din affärsidé

Publicerat: 30 augusti, 2022

Om du inte verkligen tror på vad det är du gör, finns det inget sätt att din affärsidé kan lyckas. Enligt The Oxford Dictionary definieras termen tro som ”en acceptans av att något existerar eller är sant, speciellt en utan bevis.” Vikten av att ha tro på din startidé är att den kommer att stärka ditt självförtroende under de tider då marknaden inte accepterar ditt erbjudande.

Publicerat av John Lidén, marknadsförare och företagsmäklare TACTIC företagsförmedling.