Underskatta inte startup-kostnader för att optimera chansen att det kommer att gå bra

Publicerat: 25 juli, 2021

Det är inte ovanligt att nya affärsägare underskattar att uppskatta startkostnader vilket kan riskera företagets framtid innan företaget har hunnit komma igång ordentligt. Att göra en uppskattning av alla kostnader för de närmaste 6-8 månaderna och multiplicera de uppskattade kostnaderna med 2 ger en viss marginal då kostnader kommer med stor sannolikt att bli större än vad man har uppskattat. Ett annat vanligt misstag är att inte utföra marknadsundersökningar om den bransch eller nisch man är intresserad av. För att undvika detta kan ett marknadsundersökningsföretag hjälpa till med utvärderingsprocessen. Det handlar om att samla in information som ger en inblick i dina potentiella kunders tänkande, köpmönster och plats. Dessutom kan marknadsundersökningar hjälpa dig att övervaka marknadstrender och hålla övervaka vad din konkurrenter gör. Experter kostar så kostnaden för experterna måste inkluderas i budgeten.

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling. Artiklar är skrivna i generaliserande termer.