Uppmärksamma trender och följa med dem

Publicerat: 10 maj, 2023

Med några års mellanrum ser vi förändringar i hur världen fungerar. Från priser på varor, till nivån på efterfrågan, till konsumenternas preferenser. Som framgångsrika företagare bör vi vara uppmärksamma på dessa trender och följa med dem.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.