Vad är effektiv personalhantering?

Publicerat: 2 januari, 2024

En effektiv personalhantering och skapandet av en positiv arbetsplatskultur är avgörande för att attrahera, behålla och engagera kvalificerade medarbetare samt för att skapa en produktiv och framgångsrik organisation.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.