Vad är en strategisk företagsköpare?

Publicerat: 24 februari, 2023

En strategisk köpare är ett företag som förvärvar ett annat företag i samma bransch för att erhålla synergier. Eftersom en strategisk köpare förväntar sig att få ut mer värde av ett förvärv än dess inneboende värde, kommer den vanligtvis att vara villig att betala ett överpris för att avsluta affären.