Vad är ett företags målsättning?

Publicerat: 3 november, 2022

Affärsmål är prestationer du vill uppnå på organisations-, team- eller medarbetarnivå under en viss tidsperiod. Målsättning är ett säkert sätt att förbättra din organisations prestanda och nå nya framgångsnivåer. Som en kraftfull drivkraft för motivation och lärande innebär målsättning att använda en strukturerad arbetsmodell för att närma dig dina mål. Det vill säga att använda målsättningsteorin som en modell för att förstå komponenterna i ett praktiskt mål.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.