Vad är konkurrensfördelar?

Publicerat: 12 januari, 2022

Konkurrensfördelar ÄR differentieringsmekanismer som ditt företag har med hänsyn till dina konkurrenter. Det är i denna skillnad du kan få dina kunder att bli lojala och följaktligen tjäna mer pengar.