Vanliga svårigheter för företagsgrundare

Publicerat: 17 januari, 2022

Vanliga fallgropar för företagsgrundare

Ett vanligt misstag som företagsgrundare gör är att underskatta hur mycket kapital som krävs för en god start och för att hålla verksamheten i gång under den första kritiska fasen, normalt det första året. Andra misstag kan vara felaktiga bedömningar av utbud och efterfrågan till arbetskraftskostnader. Om du inte är matematiskt benägen eller har liten erfarenhet av budgetering, ekonomi och kontanthantering, är det klokt att finna någon som är kunnig inom dessa nyckelområden för att hjälpa dig. Affärsmentorer och finansspecialister är ju bara ett samtal bort för att få hjälp med det. Även om hjälpen tar en del av startkapitalet ökar chansen en hel del för att klara det första kritiska året och undvika minfält. När du väl har gett ditt företag en sund chans att överleva och utvecklas kan du ju senare välja att hantera saker ensam, baserat på kunskap och erfarenhet.

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos Tactic Företagsförmedling tel. 0709 – 217 217 och hjälper gärna till med att sälja/köpa företag,
företagsvärdering, avtalsskrivning, konkurrensanalys, affärsplaner, manualer och marknadsföring.