Transaktionsrådgivare kalkylerar värdet på företag

Publicerat: 13 augusti, 2022

En företagsvärdering är processen för att fastställa det ekonomiska värdet av ett företag, vilket ger ägarna en uppskattning av vföretagsärdet. Vanligtvis sker en företagsvärdering när en ägare vill sälja hela eller en del av sin verksamhet, eller slå sig samman med ett annat företag.