Exempel på värderingsmetoder

Publicerat: 17 maj, 2021

Bland värderingsmetoderna för att bedöma ett företags värde återfinns t.ex. substansvärdering, jämförande värdering, multipel av årsvinst (MÅV) och diskonterade framtida årsvinster.

Stora företag med omsättningar på över 100 miljoner kronor har ofta specifika industrikriterier, som kan tillämpas för att bestämma värdet. På denna nivå kan köparna betala för marknadsandel, patenträtt och processer, tillägg till produktlinjer eller fördelarna med strategisk eller administrativ konsolidering. De kan emellertid variera mycket och ger i de flesta fall inte ett exakt värde för ett företag. En företagsmäklare kommer att kunna bestämma vad den mest relevanta informationen om ett företag är och sedan fatta ett välgrundat beslut om värdet.

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos Tactic Företagsförmedling 0709 – 217 217.