Att finansiera ett företagsförvärv – några faktorer

Publicerat: 8 februari, 2022

Överlag behöver företagsköpare låna pengar för att finansiera ett förvärv och är då beroende av om en bank vill låna ut pengar eller inte. Det vill säga om bankens risk är bland annat på en acceptabel nivå. Så om det inte finns substansvärde lånar banken inte ut pengar och det gör företaget svårare att sälja. Till sist belyses tillväxten – där man bland annat tittar på affärsmodellens styrka, marknadens utveckling och företagets position på marknaden.

 

– Av John Lidén, john.liden@tactic.se, företagsmäklare och marknadsförare hos Tactic Företagsförmedling.