Att köpa en befintlig verksamhet

Publicerat: 7 februari, 2022

I normalfallen är det mindre riskabelt att köpa en befintlig verksamhet än att starta upp från början. När du köper ett företag tar du över något som redan genererar kassaflöde och vinst. Du har en etablerad kundbas, rykte och anställda som är bekanta med alla aspekter av verksamheten. Och du behöver inte återuppfinna hjulet, exempelvis att skapa nya rutiner, system och policyer – eftersom en framgångsrik formel för att driva verksamheten redan har införts.

//

Mvh

John Lidén