Due Diligence minskar risk vid företagsförvärv

Publicerat: 27 juli, 2021

Inför ett företagsköp utför köparen tillsammans med sin företagsmäklare en sk.due diligence – företagsbesiktning. I Sverige är det främst amerikansk rättspraxis som har kommit att påverka begreppets moderna användning.

Förenklat innebär due diligence att minska risken vid ett företagsförvärv. Även om 99% av företagssäljare är seriösa och har gjort sitt bästa för att presentera sitt företag sakligt så går det inte utan egen kontroll göra ett förvärv då en köpare behöver minimera sin risk så långt det går. Inför due diligence är det viktigt att säljaren är förberedd så att allt är transparent med finansiella rapporter m.m. Om det vid due diligence till exempel visar sig att företaget har färre kunder än vad säljaren har uppgivit kommer företagsmäklaren för köparens räkning förhandla om köpeskillingen för att hamna på en mer skälig nivå. Eller kanske visar due diligence stora brister inom företaget och affären pausas eller stoppas och därmed har köparen tack vare due diligence tagit bort en eller flera onödiga risker. En företagsmäklare arbetar på både köp- och säljsidan men aldrig på båda sidor i en och samma affär. Due Diligence kan också utföras av banker och då i syfte undvika penningtvätt.

Avslutningsvis, om man funderar på att istället slå ihop sitt företag med något annat är det några inledande frågor man behöver ställa sig, då sammanslagning inte är rätt tillväxtmetod för alla. Sammanslagningen måste passa bra strategiskt och ha en bra strategisk grund, tillexempel marknaden – kunder, plats, marknadsnisch, ny teknik, eller kompetent personal, vilket kan skapa strategiskt värde och göra ett förvärv eller sammanslagning intressant.

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB. Artiklar är skrivna i generaliserande termer. Skicka gärna ett meddelande till mig vid e.v. frågor via john.liden@tactic.se.