Ett företags rörelsekapital

Publicerat: 6 april, 2021

Vid e.v. förvärv så är rörelsekapitalkraven olika mellan t.ex. ett företag inom detaljhandel eller grossistverksamhet, tillverkningsföretag eller kanske en importverksamhet. Eller t.e.x hemtjänst och ett lokalvårdsföretag och så vidare.

Två av de mest faktorerna man behöver förstå och tänka på initialt är:

1. Verksamhetens kassaflödesegenskaper och eventuella säsongsvaror och

2. Se till att du har medel att driva verksamheten och finansiera eventuell planerad tillväxt eller utveckling av den.