Exempel på vanliga kategorier av företagsköpare

Publicerat: 5 november, 2021

Företagsköpare har olika behov och mål. Vanligtvis kan köpare kategoriseras som enskilda köpare, finansiella köpare eller strategiska.
Strategiska köpare letar ofta efter företag för att fylla ett visst behov eller skapa synergi inom sina befintliga affärsenheter. Kanske man letar efter ett specifikt marknadssegment, ofta med regionala, nationella eller globala gränsöverskridande avtal. För dem är inköp av ett befintligt företag på en ny marknad mer kostnadseffektiv än att starta från början. En finansiell köpare däremot söker selektivt företag med hög tillväxt med starka framtidsutsikter. Målet är att höja företagets marknadsvärde, ofta inom 5 år. De kommer att distribuera kapital för mindre transaktioner som en tilläggsinvestering om de ser potential för en stark strategisk passform med en av sina befintliga portföljinnehav.