Förvärvsstrategier av företag – introduktion

Publicerat: 6 april, 2024

Förvärvsstrategier används för att beskriva de kriterier och bedömningar som företag eller investerare använder för att avgöra om de ska gå vidare med ett förvärv av ett annat företag eller en tillgång. Dessa kriterier kan inkludera finansiell prestanda, strategisk passform, kulturell överensstämmelse, och riskbedömning bland annat.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm