Den avancerade tillverkningsindustrin i Sverige

Publicerat: 14 mars, 2024

Inom avancerad tillverkningsindustri är Sverige ledande med en sektor som står för cirka 20 procent av landets BNP. Regeringen stöder modernisering genom initiativ som digitalisering, hållbar produktion, talangskapande och innovation. Färdplanen innehåller program för automatisering och robotik för små och medelstora företag, nationella testlaboratorier för elfordonsproduktion och incitament för nollutsläpp. Sveriges årliga FoU-investeringar i branschen uppgår till cirka USD 10 miljarder. Viktiga delsektorer som visar lovande inkluderar additiv tillverkning, med tidig användning av 3D-utskrift, och digital tillverkning, med betoning på övergången till digitaliserad produktion och tjänster.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.