Sverige ett innovationskraftverk

Publicerat: 8 mars, 2024

Sverige har odlat ett rykte som ett innovationskraftverk, vilket tillskrivs olika faktorer, inklusive betydande investeringar i forskning och utveckling (FoU), en tradition av utbildningskvalitet och en samarbetsmiljö som främjar offentlig-privata partnerskap. Landets engagemang för forskning och utveckling är uppenbart, eftersom det konsekvent investerar mer än 3 % av sin BNP på detta område. Områden som grön teknik och life science sticker ut som särskilda områden för svensk expertis. Sveriges strategi för innovation är holistisk och fokuserar på att förbättra människors liv och planeten. Detta stöds av initiativ som MAX IV-laboratoriet i Lund, Graphene Flagship som koordineras av Chalmers tekniska högskola och företag som Aqua Robur som utvecklar trådlös kommunikationsutrustning

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.