Sveriges styrka inom vetenskap och teknik

Publicerat: 13 mars, 2024

Sveriges engagemang för innovation understryks ytterligare av dess prestationer i Global Innovation Index 2023, som rankar länder utifrån deras innovationsförmåga och resultat. Detta återspeglar Sveriges styrka inom vetenskap och teknik, tillsammans med dess robusta IKT- och industriella internetsektorer, höga utbildningsnivå och effektiva samarbete mellan industrier, akademi och myndigheter.

– Publicerat av John Lidén, företagsmäklare och marknadsanalytiker hos TACTIC Företagsförmedling i Stockholm.